Dokument przewozowy

Dokument transportowy to załącznik, w jakim zamieszczone są sumaryczne dane na temat transportowanego inwentarza, czyli aktywów materialnych, które są transportowane. Nadto na liście tym znajdują się takie wytyczne jak miejsce docelowe, adres nadawcy, potrzebne numery zamówienia, rodzaj dostarczanego ładunku plus jego liczebność. Dokument transportowy jest formularzem, na podstawie jakiego inspekcja graniczna ma pełnomocnictwo wystawić odpowiednią opłatę przewozową, czyli oclić ładunek. Dokument ten jest wykorzystywany w przewozie wodnym, kontynentalnym oraz lotniczym.

Wszelkie powyżej wyliczone dane znajdują się w konwencjonalnym, regionalnym dokumencie transportowym. W tym formularzu, jedynie globalnym obowiązkowych informacji jest dużo i należą do nich: miasto oraz pora wystawienia aktu, informacje o adresie nadawcy, odbiorcy dodatkowo przewoźnika, miejsce przewozu i obliczana pora doręczenia, notatka opisująca rodzaj ładunku, liczba przewożonego dobra, kubatura ładunku plus nieodzowne świadectwo, iż przewóz jest tożsamy z statutami Umowy o zagranicznym przewozie wytworów.

Akt jakim jest list przewozowy bynajmniej nie wyłącznie jest potrzebny dla spedytora, lecz dodatkowo strażnikom granicznym oraz nadającemu. Wszystko z tego powodu, iż opiewa szereg ważnych informacji dotyczących przejazdu oraz ładunku. Przy pomocy dokumentu transportowego można udowodnić zawarcie umowy pomiędzy stronami – nadającym, oraz transportowcem. Zawdzięczając dokumentowi obydwie strony współpracujące ze sobą mają pewność, iż przesyłka zostanie dostarczona na wyszczególnionych poprzez nich wcześniej warunkach. Również jest to dokument, który użyty może zostać w momencie ubiegania się o odszkodowanie ze względu zdewastowania paczki oraz pogorszenia jej wyglądu początkowego.

Pozostałymi kwestiami, które mają możliwość zostać zawarte w dokumencie przewozowym są dla przykładu dane dotyczące zakazu przeładunku podczas przewozu. Ponadto znaleźć mogą się na nim informacje na temat kwot wydanych przez nadawcę przesyłki.

Zważając, że akt transportowy jest w formie papierowej warto przed wysłaniem przesyłki zrobić jego kopię na okoliczność stracenia bądź kradzieży w trakcie przewozu. Idealnie spełni się w owej sytuacji kserokopia, skan czy fotografia.

Dokument przewozowy to niezastąpiony formularz, zatem też każdorazowo powinniśmy o nim myśleć, jeśli chcemy wysłać coś za pomocą firmy przewozowej.