Dokument przewozowy

Dokument transportowy to załącznik, w jakim zamieszczone są sumaryczne dane na temat transportowanego inwentarza, czyli aktywów materialnych, które są transportowane. Nadto na liście tym znajdują się takie wytyczne jak miejsce docelowe, adres nadawcy, potrzebne numery zamówienia, rodzaj dostarczanego ładunku plus…